Samen voor lokale, duurzame en gezonde voeding

Groeinest banner Gent

Waarom?

Eindelijk zijn we in een tijd gekomen met het algemeen groeiende besef dat onze huidige manier van leven ten opzichte van én met natuur niet houdbaar is. Apocalyptische scènes worden afgespeeld op ons netvlies en de moed zakt hierdoor vaak wel eens in de schoenen.

Echter, er is hoop!

Steeds meer krachtige individuen, groeperingen, organisaties, etc. staan op met vuist in de lucht en vastbesloten blik om te zeggen: “Er is hoop! WIJ kunnen het verschil maken!” En zo zag Groei NEST het licht op 7 augustus 2017.

Wie?

Groei NEST is een steeds groter wordende groep van helden en helden-organisaties die samenkomen om zich te buigen over dé belangrijke vraag:

“Hoe kunnen we gezond, duurzaam en lokaal voedsel toegankelijker maken voor iedereen?”

Hierin wordt een open platform aangeboden voor de groei en ontwikkeling van mensen en organisaties die actie willen ondernemen rond deze belangrijke vraag.

Hoe?

Op twee manieren is GroeiNEST een open platform. Als netwerk en als experimenteer-ruimte.

Netwerk

“If you want to go fast, go alone.
I you want to go far, go with others.”

Een netwerk van particulieren tot ondernemers en organisaties; van producent tot consument.

Experimenteer-ruimte

Thomas Edison toonde het ons al. Experimenteren brengt je tot prachtresultaten.

“I have not failed. I’ve just found 10 000 ways that won’t work”

Groei NEST biedt dan ook de ruimte en ondersteuning aan voor iedereen die de wens heeft nieuwe dingen uit te proberen.

“Always keep in mind: Failure doesn’t exist. Learning and growing do”